แจ้งปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ DENTAL MANAGEMENT IN MEDICALLY COMPROMISED PATIENT

13 เมษายน 66
โดย admin admin
28

ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ DENTAL MANAGEMENT IN MEDICALLY COMPROMISED PATIENT

ขอแจ้งปิดการรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ DENTAL MANAGEMENT IN MEDICALLY COMPROMISED PATIENT

(การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย) ** เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่เปิดรับเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ***