อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Endo molar : Tips & Tricks to success

24 สิงหาคม 65 @ 08:00 น. - 24 สิงหาคม 65 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
3451 ครั้ง
24 สิงหาคม 65 @ 08:00 น. - 24 สิงหาคม 65 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
3451 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Endo molar : Tips & Tricks to success

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ภาคปฏิบัติและบรรยาย สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ***ให้เตรียมฟันกรามบนหรือล่าง ที่ได้รับการเปิด access มาด้วยอย่างน้อย 1 ซี่ หรือ มากกว่า***
  เริ่ม 24 ส.ค. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 24 ส.ค. 65 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 2. ภาคปฏิบัติและบรรยาย สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ***ให้เตรียมฟันกรามบนหรือล่าง ที่ได้รับการเปิด access มาด้วยอย่างน้อย 1 ซี่ หรือ มากกว่า*** (ยังไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน)
  เริ่ม 24 ส.ค. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 24 ส.ค. 65 @ 16:30 น.
  ฿ 2,000
 3. ภาคบรรยาย สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 24 ส.ค. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 24 ส.ค. 65 @ 12:00 น.
  ฿ 1,000
 4. ภาคบรรยาย สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยังไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน)
  เริ่ม 24 ส.ค. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 24 ส.ค. 65 @ 12:00 น.
  ฿ 500

สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดบรรยายทางวิชาการ และศึกษาต่อเนื่องทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ให้กับทันตแพทย์ทั่วไป และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเคล็ดลับในการรักษาคลองรากฟันกรามให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงข้อแนะนำ เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆในการรักษาคลองรากฟันกรามนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการฝึกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันกรามภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป

 

กลุ่มเป้าหมาย

ภาคปฏิบัติและบรรยาย ***ให้เตรียมฟันกรามบนหรือล่าง ที่ได้รับการเปิด access มาด้วยอย่างน้อย 1 ซี่ หรือ มากกว่า***

·        นักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 คน 

·        ทันตแพทย์ทั่วไป จำนวน 30 คน

ภาคบรรยาย

·        ไม่จำกัดจำนวน

 

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

·        วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 6 และห้องปฏิบัติการชั้น 4 อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วิทยากร

·         คณาจารย์สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

ภาคบรรยาย 1. ศ.ดร.ทพญ.ปัทมา นาถะภักติ

2. ผศ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย

             3. ผศ.ทพญ.ปิ่นพนา ทวีสิทธิ์

 

   ภาคปฏิบัติการ 1. ศ.ดร.ทพญ.ปัทมา นาถะภักติ

                                     2. ผศ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย

                                         3. ผศ.ทพญ.ปิ่นพนา ทวีสิทธิ์

4. ผศ.ดร.ทพญ.อังสนา ใจแน่น

5. ผศ.ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน

6. ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต

7. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพงศ์ กันตรง

8. ผศ.ดร.ทพ.สุชาติ วงศ์ขันตี 

9. ผศ.ทพญ.กรกมล สุขจิตร 

                                        10. ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข

                                        11. ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์  

                                        12. ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์

                                        13. ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

                                        14. ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ