ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Continuing Education Center Faculty of Dentistry Khon Kaen University

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

** เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2567 **ช่องทางการลงทะเบียน https://ce.dentistry.kku.ac.th/co...

8 มีนาคม 67 476 ครั้ง

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว..วันนี้!!..ที่ Link ด้านล่างนี้นะคะhttps://ce.dentistry.kku.ac.th/conference...

12 มีนาคม 67 1656 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบรรยายวิชาการพิเศษความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เรื่อ...

22 กุมภาพันธ์ 67 248 ครั้ง

ประชุมวิชาการวาระครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ "Reconstruction, Regeneration, and Rehabilitation"

14 กุมภาพันธ์ 67 458 ครั้ง

เร็วๆ นี้!!

7 พฤศจิกายน 66 252 ครั้ง

การประชุมวิชาการ

Current Meeting

SAT

01/06/24

1 มิถุนายน 67 @ 08:30 น. - 31 สิงหาคม 67 @ 16:30 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอบรมระยะสั้น (สาขาความเจ็บปวดใบหน้าช่องปากและทันตนิทราเวช) ประจำปี 2567
WED

27/03/24

27 มีนาคม 67 @ 16:30 น. - 8 พฤษภาคม 67 @ 16:30 น.
หน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2) ปี 2567
MON

24/06/24

24 มิถุนายน 67 @ 08:30 น. - 31 สิงหาคม 67 @ 16:30 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MON

22/04/24

22 เมษายน 67 @ 08:30 น. - 22 เมษายน 67 @ 16:30 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการบรรยายวิชาการพิเศษความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เรื่อง Surgical Management of Obstructive Sleep Apnea (OSA)
WED

15/05/24

15 พฤษภาคม 67 @ 08:30 น. - 17 พฤษภาคม 67 @ 17:30 น.
โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
THU

01/02/24

1 กุมภาพันธ์ 67 @ 08:30 น. - 31 พฤษภาคม 67 @ 16:30 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการฝึกอบรม 4 เดือน สาขาปริทันตวิทยา เรื่อง “FGG and CLP : One On One : We Can Do” ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

Past Meeting

ทั้งหมด