ติดต่อเรา

Contact me

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002


สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 043 009 700 , 043 202 405

โทรสาร 043 202 862


โรงพยาบาลทันตกรรม

โทรศัพท์ 043 203 704


คลินิกพิเศษ

โทรศัพท์ 043 202 623 , 086 458 2164


หน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง

โทรศัพท์ 099-025-2220

E-mail : cedentkku@gmail.com, nattapo@kku.ac.th