ประชุมวิชาการ Pediatric Dental Treatment in a Post-Pandemic Era of COVID-19

8 กันยายน 65 @ 08:00 น. - 8 กันยายน 65 @ 17:00 น.
โดย admin admin
1159 ครั้ง
8 กันยายน 65 @ 08:00 น. - 8 กันยายน 65 @ 17:00 น.
โดย admin admin
1159 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการ Pediatric Dental Treatment in a Post-Pandemic Era of COVID-19

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ลงทะเบียนรอบ EARLY BIRD
  เริ่ม 6 ส.ค. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 31 ส.ค. 65 @ 16:30 น.
  ฿ 1,000
 2. ลงทะเบียนรอบปกติ
  เริ่ม 1 ก.ย. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 7 ก.ย. 65 @ 16:30 น.
  ฿ 1,200

การจัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพของผู้เกษียณฯ กลุ่มวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็นทันตแพทย์ที่สนใจสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก และศิษย์เก่า


หัวข้อ

 1. Paradigm Shift in Pediatric Dental Caries Management
 2. The Beauty of Pediatric Occlusion
 3. Tele-Dentistry: Now for the Future 
 4. Management of Dental Trauma in Children: Simple and Simply
 5. Update การสอบเพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 6. A Decade of Fluoride: What Have We Learned?
 7. วิถีแห่งความภาคภูมิใจในช่วงวัยเกษียณอายุงาน


วิทยากร

 • รศ.ดร.อาภา จันทร์เทวี
 • รศ.ดร.เข็มพร กิจสหวงศ์
 • รศ.อรอุมา อังวราวงศ์
 • ผศ.พรทิพย์ ผจงวิริยาทร
 • ผศ.ดร.ศุภวิชญ์ หมอกมืด
 • ทพ.วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนำชัย


กลุ่มเป้าหมาย

 • อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและทันตแพทย์ที่สนใจ จำนวน 51 คน


วันที่และสถานที่จัดประชุม

 • วันที่ 8 กันยายน 2565 ห้องประชุมนิธิภาวี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น