อบรม เรื่อง Review and Surgical Treatment of Temporomandibular Joint Disorders (TMD)

27 เมษายน 66 @ 08:00 น. - 27 เมษายน 66 @ 17:00 น.
โดย cedent kku
572 ครั้ง
27 เมษายน 66 @ 08:00 น. - 27 เมษายน 66 @ 17:00 น.
โดย cedent kku
572 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรม เรื่อง Review and Surgical Treatment of Temporomandibular Joint Disorders (TMD)

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ประชุมวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Onsite)
  เริ่ม 27 เม.ย. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 27 เม.ย. 66 @ 14:00 น.
  ฿ 400
 2. ประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์
  เริ่ม 27 เม.ย. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 27 เม.ย. 66 @ 14:00 น.
  ฿ 200

“Review and Treatment of Temporomandibular Joint Disorders (TMD)”


โรคของข้อต่อขากรรไกร (temporomandibular joint disease; TMJ) เป็นโรคที่มีความซับซ้อนในการวินิจฉัยและการรักษา อีกทั้งเป็นโรคที่ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในประเทศไทยไม่ค่อยเจอ บทบาทของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกรนั้น นอกจากการผ่าตัดแบบเปิด (open joint surgery) แล้ว ยังมีการรักษาแบบแผลเล็ก (minimally invasive surgery) โดยการใช้การส่องกล้อง (TMJ arthroscopy) ทันตแพทย์ที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคในข้อต่อขากรรไกรมากขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด รวมไปถึงสามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย

• ทันตแพทย์ทั่วไป

ONSITE จำนวน 30 คน

ONLINE ไม่จำกัด


การลงทะเบียน

ONSITE เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 ชำระเงิน 400 บาท

ONLINE เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 ชำระเงิน 200 บาท


สถานที่จัดประชุมวิชาการ

ONSITE คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ONLINE ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงค์การเข้าร่วประชุมวิชาการทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนในระบบรับสมัคร


วิทยากร

ศ.ทพ.สมศักดิ์ สิทธิถาวรวงศ์


ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CDEC ทั้งหมด 4.5 คะแนน เมื่อทำแบบสอบถามในตอนท้ายของวันที่บรรยาย


หมายเหตุ : หากผู้เข้าร่วมประชุมมีเคสอยากจะปรึกษาวิทยากร ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งเคสดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ทาง E-mail : Nattapo@kku.ac.th