อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Veneer : Science and Art of Esthetic Dentistry

13 มิถุนายน 66 @ 08:30 น. - 15 มิถุนายน 66 @ 16:00 น.
โดย admin admin
666 ครั้ง
13 มิถุนายน 66 @ 08:30 น. - 15 มิถุนายน 66 @ 16:00 น.
โดย admin admin
666 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Veneer : Science and Art of Esthetic Dentistry

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 13 มิ.ย. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 15 มิ.ย. 66 @ 16:00 น.
  ฿ 20,000
 2. บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มข
  เริ่ม 13 มิ.ย. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 15 มิ.ย. 66 @ 16:00 น.
  ฿ 10,000


ฟันที่มีการสูญเสียโครงสร้างของผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน รวมถึงสิ่งผิดปกติต่าง ๆอาจส่งผลกระทบต่อความสวยงามและหน้าที่การทำงานของระบบบดเคี้ยว ในปัจจุบันผู้ป่วยมีความต้องการรับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขความบกพร่องของรูปร่าง ขนาดและสีของฟันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตำแหน่งฟันหน้า การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาฟันให้มีความสวยงามที่ผู้ป่วยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจถึงหลักการของการบูรณะฟันด้วยวีเนียร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา อาทิ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การรักษาประสบความสำเร็จ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง วีเนียร์ ศาสตร์และศิลป์เพื่อความงามทางทันตกรรม 

(Veneer : Science and Art of Esthetic Dentistry)


กลุ่มเป้าหมาย

• ทันตแพทย์ทั่วไป จำนวน 20 คน

• บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 15 คน


การลงทะเบียน


ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

• ทันตแพทย์ทั่วไป ชำระเงิน 20,000 บาท

• บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน ชำระเงิน 10,000 บาท


สถานที่จัดประชุมวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยากร

รศ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้

อ.พิธิวัติ เอื้อสุวรรณ

อ.อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น

อ.กิรวุฒิ เหลืองตระกูล

ทพ.กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ

ทพ.พงศกร ภู่วโรดม

ทพ.เทพเทพินทร์ ตั้งศักดิ์สมหวัง

อ.ไพฑูรย์ โรจนรัตน์


ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CDEC ทั้งหมด 21 คะแนน เมื่อทำแบบสอบถามในตอนท้ายของวันที่บรรยาย