อบรมระยะสั้น ทันตกรรมผู้สูงอายุ (ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและทันตนิทราเวช)

1 กรกฎาคม 66 @ 08:00 น. - 30 กันยายน 66 @ 17:00 น.
โดย admin admin
211 ครั้ง
1 กรกฎาคม 66 @ 08:00 น. - 30 กันยายน 66 @ 17:00 น.
โดย admin admin
211 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมระยะสั้น ทันตกรรมผู้สูงอายุ (ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและทันตนิทราเวช)

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
  1. ทันตแพทย์
    เริ่ม 1 ก.ค. 66 @ 08:30 น.
    ถึง 30 ก.ย. 66 @ 17:00 น.
    ฿ 40,000

โครงการอบรมระยะสั้น

ทันตกรรมผู้สูงอายุ (ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและทันตนิทราเวช)

Geriatric Dentistry (Orofacial Pain and Dental Sleep Medicine)


ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2553- 2583 ประมาณว่า ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นภาคที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุดในประเทศคือร้อยละ 22 และร้อยละ 20 ตามลำดับและในปี 2565 ประเทศไทยทั้งหมดจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ หรือหมายถึงสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ก่อนที่ในปี 2576 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด หรือมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงขึ้นถึงร้อยละ 28 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุนี้ ทำให้ทันตแพทย์มีโอกาสได้ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปวดเรื้อรังที่ช่องปากใบหน้า ได้เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดข้อต่อขากรรไกรจากโรคข้อต่อขากรรไกรสึก หรือ เสื่อมร่วมกับการมีการสบฟันที่เปลี่ยนไป ปวดเส้นประสาทที่บริเวณใบหน้าและช่องปาก โรคแสบร้อนในช่องปากเรื้อรัง ซึ่งพบได้มากเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และยังเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยบางรายอาจต้องรับประทานยาตลอดชีวิต ส่งผลกระทบในด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ยังพบความชุกของโรคการกรน และ โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea :OSA) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความชุกของโรคในประชากรไทย พบได้ที่ร้อยละ 15.4 ในเพศชายและร้อยละ 6.3 ในเพศหญิงตามลำดับ ซึ่งการรักษาที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันได้แก่ การใส่เครื่องมือในช่องปากเพื่อยื่นขากรรไกรล่างมาทางด้านหน้า (mandibular advancement device: MAD)ซึ่งทำให้ทันตแพทย์ มีบทบาทที่สำคัญในทีมสหสาขาวิชาที่ร่วมรักษาผู้ป่วย OSA


กลุ่มเป้าหมาย

ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข


การลงทะเบียน

8 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)​


ค่าลงทะเบียน

ชำระเงิน 40,000 บาท


สถานที่จัดประชุมวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น