อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Minimally invasive endodontics

13 กันยายน 66 @ 08:00 น. - 13 กันยายน 66 @ 16:30 น.
โดย admin admin
1364 ครั้ง
13 กันยายน 66 @ 08:00 น. - 13 กันยายน 66 @ 16:30 น.
โดย admin admin
1364 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Minimally invasive endodontics

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. บรรยาย (ทันตแพทย์ทั่วไป)
  เริ่ม 3 ส.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 6 ก.ย. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 1,000
 2. บรรยาย (นักศึกษาหลังปริญญาและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์)
  เริ่ม 3 ส.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 6 ก.ย. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 500
 3. บรรยายและปฏิบัติการ (นักศึกษาหลังปริญญาและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์)
  เริ่ม 3 ส.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 6 ก.ย. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 2,000
 4. บรรยายและปฏิบัติการ (ทันตแพทย์ทั่วไป)
  เริ่ม 3 ส.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 6 ก.ย. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Minimally invasive endodontics

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.  หลักการและเหตุ

 สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดบรรยายทางวิชาการ และศึกษาต่อเนื่องทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ให้กับทันตแพทย์ทั่วไป และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเคล็ดลับในการรักษาคลองรากฟันกรามให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงข้อแนะนำ เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆในการรักษาคลองรากฟันกรามแบบรุกล้ำน้อย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันกรามแบบรุกล้ำน้อย ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

    ในการรักษาคลองรากฟันกรามให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อแนะนำและเทคนิค รวมถึงเคล็ดลับในการรักษาคลอง-

   รากฟันกรามแบบรุกล้ำน้อยจากคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดอนต์เพื่อนำไปใช้ในการรักษา

   คลองรากฟันกรามให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกปฏิบัติการในการรักษาคลองรากฟันกรามแบบรุกล้ำ- 

   น้อย ด้วยนวัตกรรมของเครื่องมือที่ทันสมัย

4. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับคะแนน CE หน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                  สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

4. วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่

        วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7 อาคารฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และห้องปฏิบัติการชั้น 4 อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

        ภาคบรรยาย  

 - นักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวน 5 คน 

 - ทันตแพทย์ทั่วไป                                                                                จำนวน 5 คน

      

       ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ  

 - นักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 10 คน 

 - ทันตแพทย์ทั่วไป                                                                               จำนวน 30 คน

                                                                                                                                            

6. รูปแบบการจัดงานอบรม (แบบ Onsite)

         - บรรยาย

         - ฝึกปฏิบัติการ

ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7 และห้องปฏิบัติการชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุน

Sponsor