แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ในข้อมูลส่วนตัว

7 พฤศจิกายน 66
โดย admin admin
82

ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ในข้อมูลส่วนตัว

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแล้วและที่ยังไม่ลงทะเบียน เพิ่มข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ในโปร์ไฟว์ข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปจัดทำใบประกาศนียบัตร


**กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนอื่นๆให้ครบถ้วนก่อนกดบันทึก** ขอบคุณค่ะ