ข่าวประชาสัมพันธ์

News

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบรรยายวิชาการพิเศษความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เรื่อ...

22 กุมภาพันธ์ 67 45 ครั้ง

ประชุมวิชาการวาระครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ "Reconstruction, Regeneration, and Rehabilitation"

14 กุมภาพันธ์ 67 113 ครั้ง

เร็วๆ นี้!!

7 พฤศจิกายน 66 134 ครั้ง

เร็วๆนี้!!

7 พฤศจิกายน 66 95 ครั้ง

ติดตามรายละเอียดเร็วๆ นี้!!

7 พฤศจิกายน 66 267 ครั้ง

ยังเปิดให้ลงทะเบียน ในราคา 3,500 บาท จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

7 พฤศจิกายน 66 139 ครั้ง

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแล้วและที่ยังไม่ลงทะเบียน เพิ่มข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ...

7 พฤศจิกายน 66 65 ครั้ง