ประชุมวิชาการ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องช่องปาก”

18 พฤษภาคม 66 @ 08:00 น. - 19 พฤษภาคม 66 @ 17:00 น.
โดย cedent kku
1256 ครั้ง
18 พฤษภาคม 66 @ 08:00 น. - 19 พฤษภาคม 66 @ 17:00 น.
โดย cedent kku
1256 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องช่องปาก”

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. (Early bird) ทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 18 พ.ค. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 19 พ.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 2. (Early bird) สำหรับศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมวิชาการ+กิจกรรมคืนสู่เหย้า)
  เริ่ม 18 พ.ค. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 19 พ.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,150
 3. เข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (เท่านั้น)
  เริ่ม 18 พ.ค. 66 @ 18:30 น.
  ถึง 18 พ.ค. 66 @ 22:00 น.
  ฿ 1,500
 4. ทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 18 พ.ค. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 19 พ.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 4,000
 5. สำหรับศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมวิชาการ+กิจกรรมคืนสู่เหย้า)
  เริ่ม 18 พ.ค. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 19 พ.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,600
 6. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
  เริ่ม 18 พ.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 19 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฟรี

การประชุมวิชาการ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องช่องปาก” จาก Basic Oral science to & biomimetic & Digital Dentistry 

ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น

เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปีแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เตรียมพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ

 • Experimental seminar หัวข้อ กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับ(กลิ่น)รส 
 • Digital Dentistry in Removable Prosthesis
 • Digital Dentistry in Diagnosis and Treatment Planning of Oral & Crania Facial Diseases & Defects 
 • Biomimetics in Operative Dentistry  
 • Biomimetics and Biomechanics in Implant Dentistry
 • Experimental seminar อยู่กับความแก่อย่างไร ไม่ให้ทุกข์ จากภายนอกสู่ภายใน 

วิทยากร

 • รศ.ดร. อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ทพ.ดร. ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ.พญ. พจีมาศ กิตติปัญญางาม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อ.ทพญ.ดร. สวิตา คิ้มสุขศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อ.ทพ. กิรวุฒิ เหลืองตระกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อ.ทพ.ดร.พงศภัค ว่องรัตน์วานิช คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อ.ทพญ.ดร.พุทธธิดา วังศรีมงคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • อ.พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • อ.ทพ.พงศกร ภู่วโรดม คลินิกทันตกรรม อิน-อร, อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข., อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
 • อ.ทพ. ธราธิป กุลโชติรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)                
 • อ.นพ. สิวะรัตน์ โชตินุกูล สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร
 • อ.ทพญ.ดร.มัทนา เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.ทพ.บุญฑริก นิยะติวัฒน์ชาญชัย อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทพ. เทพเทพินทร์ ตั้งศักดิ์สมหวัง ทันตแพทย์อิสระ
 • คุณศศุภางค์ มุสิกบุญเลิศ นักวิชาการโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คุณโฉมพิไล นันทรักษา พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 


ค่าลงทะเบียน

*ขยายเวลาลงทะเบียน**รอบ Early bird (วันนี้ - 28 เมษายน 2566)

 • สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 3,500 บาท ``
 • สำหรับศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมวิชาการ+กิจกรรมคืนสู่เหย้า) 3,150 บาท

รอบปกติ (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2566)

 • สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 4,000 บาท
 • สำหรับศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมวิชาการ+กิจกรรมคืนสู่เหย้า) 3,600 บาท

กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2566)

 • เข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เท่านั้น) 1,500 บาท

              

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CDEC ทั้งหมด 13 คะแนน เมื่อทำแบบสอบถามในตอนท้ายของวันที่บรรยาย


และขอแนะนำงานประชุมวิชาการดีๆ "Oral rehabilitation by dental prosthesis"

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คลิกเลย!


More information

แนะนำห้องพักโรงแรมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ราคาและอื่นๆ Click !

แบบแจ้งความประสงค์จองห้องพักโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด Click !