ประชุมวิชาการ เรื่อง Oral rehabilitation by dental prosthesis

17 พฤษภาคม 66 @ 09:00 น. - 17 พฤษภาคม 66 @ 17:00 น.
โดย admin admin
739 ครั้ง
17 พฤษภาคม 66 @ 09:00 น. - 17 พฤษภาคม 66 @ 17:00 น.
โดย admin admin
739 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการ เรื่อง Oral rehabilitation by dental prosthesis

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. Early bird
  เริ่ม 17 พ.ค. 66 @ 09:00 น.
  ถึง 17 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 2,000
 2. Regular
  เริ่ม 17 พ.ค. 66 @ 09:00 น.
  ถึง 17 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 3,000

"Oral rehabilitation by dental prosthesis"


ปัจจุบันการรักษาเพื่อตอบรับสังคมผู้สูงอายุกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกรนั้น ทันตแพทย์เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการให้การดูแลรักษา ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาโดยเฉพาะที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีการสึกของฟันจากการบดเคี้ยว (attrition) เป็นจำนวนมาก ต้องอาศัยการให้การประเมินและรักษาค่อนข้างซับซ้อน ผู้ป่วยมีความคาดหวังสูง ผู้ป่วยหลายคนถูกส่งต่อมาจากทันตแพทย์ในภาคอีสานทั้งใกล้และไกลที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการดูแลและให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ และการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาในการรักษาต่อเนื่อง ยาวนาน ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้าคิวรอการรักษานานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่ออบรมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การรักษาเกี่ยวกับ การบูรณะฟื้นฟูสภาพช่องปากด้วยงานทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อให้ทันตแพทย์ในจังหวัดต่างๆ สามารถประเมินและให้การรักษาเบื้องต้น หรือเป็นการรักษาทางเลือกอื่นๆ ที่ช่วยให้บริการผู้ป่วยได้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น


กลุ่มเป้าหมาย

• ทันตแพทย์ทั่วไป จำนวน 60 คน


การลงทะเบียน

Early bird

ลงทะเบียน ตั้งแต่ 22 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 2566 ชำระเงิน 2,000 บาท

Regular

ลงทะเบียน ตั้งแต่ 01 พ.ค. ถึง 10 พ.ค. 2566 ชำระเงิน 3,000 บาท


สถานที่จัดประชุมวิชาการ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 


วิทยากร

รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

ทพ.พงศกร ภู่วโรดม


ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CDEC ทั้งหมด 7 คะแนน เมื่อทำแบบสอบถามในตอนท้ายของวันที่บรรยาย


และมาร่วมประชุมกันต่อกับ งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องช่องปาก”

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 คลิกเลย!


More information

แนะนำห้องพักโรงแรมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ราคาและอื่นๆ Click !

แบบแจ้งความประสงค์จองห้องพักโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด Click !