โครการอบรมแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2 ) ปี 2567

8 มีนาคม 67
โดย admin admin
475

ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครการอบรมแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2 ) ปี 2567

** เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2567 **

ช่องทางการลงทะเบียน

https://ce.dentistry.kku.ac.th/conference/48/detail